ระบบสอบถามข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Username:
Password:
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว หากหน้าจอแสดงผลไม่ถูกต้อง
ให้กดปุ่ม Ctrl และ F5 ที่แป้นพิมพ์พร้อมๆกัน 1 ครั้ง
และกดปุ่ม Shift และ F5 ที่แป้นพิมพ์พร้อมๆกัน 1 ครั้ง